Περιβαλλοντική Ομάδα

Στις 8 Νοεμβρίου η Περιβαλλοντική Εκπαιδευτική Ομάδα της" Παιδικής Φωλιάς " θέλοντας  να γνωρίσει , να παρατηρήσει  και να μάθει για τον κύκλο  ζωής της ελιάς και των παράγωγων της, πραγματοποίησε το μάθημά της σε εξωτερικό χώρο στον ελαιώνα του κ. Φτάρα στη Γανόχωρα Πιερίας.