Η σωματική άσκηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην σωστή ανάπτυξη του παιδιού κατά την νηπιακή ηλικία. Σχετίζεται άμεσα με την σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και με συνήθειες – συμπεριφορές που θα έχουν θετικές επιρροές στην μετέπειτα ζωή του ατόμου.

 


Μέσω της Ψυχοκινητικής αγωγής το παιδί καλείται να αναπτύξει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό και συντονισμό, την ισορροπία, την πλευρική κίνηση, τη φαντασία και δημιουργικότητα.