Η μουσικοκινητική αγωγή εκτός από μουσική, κίνηση και διασκέδαση έχει να προσφέρει πολλά στο παιδί: Το παιδί μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή, αρχικά αποκτά μουσικές δεξιότητες, μαθαίνει να χρησιμοποιεί μουσικά όργανα, αποκτά τη δεξιότητα να λικνίζει το σώμα του (σωματική ανάπτυξη) με τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να το χρησιμοποιεί ως μέσο επικοινωνίας είτε να εκφράζει συναισθήματα, δηλαδή ελεύθερη και αυτοσχέδια κίνηση.

Η μουσικοκινητική αγωγή προσφέρει στο παιδί τη δυνατότητα να εκτιμά το αποτέλεσμα του εαυτού του καθώς και την ικανότητα να αυτοπειθαρχείται, χωρίς ωστόσο να καταπιέζεται. Όλα αυτά τα προσφέρει η μουσικοκινητική αγωγή μέσα από ευχάριστο περιβάλλον και με δημιουργικό τρόπο.