Τα παιδιά κατανοούν πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω τους και οι τωρινοί μικροί επιστήμονες ίσως είναι καταξιωμένοι επιστήμονες του μέλλοντος. Η φιλοπεριέργη φύση των παιδιών, καθιστά τη δραστηριότητα αυτή πολύ αγαπητή.ος. Η φιλοπεριέργη φύση των παιδιών, καθιστά τη δραστηριότητα αυτή πολύ αγαπητή.