Σε όλους τους λαούς είναι αυτονόητη η σπουδαιότητα που έχει η καλλιέργεια και η εξέλιξη της μητρικής γλώσσας στην τρυφερή προσχολική ηλικία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρησιμοποιούμε το παραμύθι, το κουκλοθέατρο, τη δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι και τις συζητήσεις. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά αποκτούν γλωσσική ευχέρεια και μπορούν να ακούνε, να μιλάνε με τη σειρά και με ολοκληρωμένες προτάσεις να δημιουργούν το δικό τους λόγο. Επιπροσθέτως, τα αγγλικά προσφέρουν την ευκαιρία στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό γλωσσικό περιβάλλον, να αποκτήσουν νέα ακούσματα και να καλλιεργήσουν την διαπολιτισμική τους συνείδηση.