Για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν τα παιδιά πρέπει να έχουν αναγνωστική ετοιμότητα, δηλαδή να κατέχουν τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας (οπτικο-κινητικό συντονισμό, οπτική και ακουστική αντίληψη, αναγνώριση σχημάτων και γραμμάτων, γνώση φωνημάτων…

Στην Παιδική Φωλιά συμβουλευόμενοι/ες το διαθεματικό πρόγραμμα Play and Learn through the Arts (PLA της Ευγενίας Θεοδότου) ακολουθούμε βήματα –τεχνικές για να εφαρμόσουμε τον εγγραμματισμό στα παιδιά, με στόχο την γραφή και ανάγνωση με παιγνιώδη  τρόπο.