Στόχοι της περιβαλλοντικής αγωγής είναι τα παιδιά να παρατηρήσουν, να βιώσουν καταστάσεις, να αναπτύξουν τις αισθήσεις, να ενεργοποιήσουν αξίες και κριτική σκέψη μέσα από τα ερεθίσματα που θα προσφέρει. Να κατανοήσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία τη σχέση τους και την αλληλεπίδραση τους με το φυσικό περιβάλλον.