Σκοπός της εκπαίδευσης STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) είναι να συνδέσει τη μάθηση –θεωρητική γνώση- με την πραγματικότητα –πρακτική εφαρμογή-, ώστε να φέρει τους/ις μαθητές/τρεις πιο κοντά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Επίσης ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την κριτική και Υπολογιστική Σκέψη (Computational Thinking) των παιδιών.

Στη Παιδική Φωλιά τα παιδιά γίνονται Μικροί Επιστήμονες, δημιουργούν  υπέροχες κατασκευές και ανακαλύπτουν  τον κόσμο γύρω τους  ενισχύοντας την ανακαλυπτική σκέψη και μάθηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.