Οι δραστηριότητες STEM εφαρμόζονται σε πολλούς τομείς, όπως οι τέχνες, οι επιστήμες, η ρομποτική ,η μηχανική. Ενισχύουν την δημιουργικότητα των παιδιών, τα προτρέπουν να βρίσκουν λύσεις σε πρακτικά προβλήματα, ενθαρρύνουν την ομαδική δουλειά αλλά και την ανάγκη να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες, χρησιμοποιώντας υλικά καθημερινής χρήσης με εναλλακτικό τρόπο.