Η αισθητική αγωγή σε καμιά περίπτωση δεν αποβλέπει στη δημιουργία καλλιτεχνών. Αντίθετα, μέσω της αισθητικής αγωγής στοχεύουμε στην ανάπτυξη τεχνικών και αισθητικών ικανοτήτων των παιδιών, όπως η παρατηρητικότητα, η δημιουργικότητα, η φαντασία, καθώς και στην ενίσχυση της ευαισθησίας, της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας τους. Τα παιδιά χρησιμοποιώντας υλικά για πρώτη φορά παροτρύνονται να δημιουργούν και να εκφράζονται ελεύθερα.