Η «Παιδική Φωλιά» έχει ως στόχο να μυήσει σταδιακά τα παιδιά στις μαθηματικές διαδικασίες και έννοιες που προέρχονται από τις εμπειρίες τους. Με δραστηριότητες που έχουν το στοιχείο του παιχνιδιού και με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις μαθαίνουν να αναγνωρίζουν  τα χρώματα, τα σχήματα , να ομαδοποιούν , να ταξινομούν ,να κατανοούν την έννοια των αριθμών, μεγεθών και ποσοτήτων.