Στην παιδική φωλιά λειτουργεί λαχανόκηπος , όπου οι μικροί μαθητές μας είναι υπεύθυνοι για τη σπορά, πότισμα συγκομιδή των καρπών  ανάλογα με την εποχή.