Θέλοντας να περάσουμε με ένα πιο δια-δραστικό και βιωματικό τρόπο στο παιδί την αγάπη του  προς κάθε ζωντανό οργανισμό, εκπονούμε στην Παιδική Φωλιά ένα νέο σχέδιο δράσης που  ονομάζεται: «Υιοθετώ και Φροντίζω».


Στη κάθε τάξη  υπάρχουν ενυδρεία με μικρές χελώνες  και ψαράκια, πουλάκια  και φυτά. Καθημερινά τα παιδιά, με τη βοήθεια των παιδαγωγών τα φροντίζουν και κάθε Παρασκευή ένα παιδί φιλοξενεί το κατοικίδιο στο σπίτι του. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά μαθαίνουν να φροντίζουν και να αγαπούν τα ζώα, να είναι υπεύθυνα για τη διαβίωση τους και να αποκτήσουν εν-συναίσθηση τόσο προς κάθε έμβιο και άβιο ον.