Ένα άθλημα που βοηθάει τα παιδιά στο να αντιλαμβάνονται καλύτερα το χώρο γύρω τους, να αναπτύσσουν ψυχοκινητικές δεξιότητες, να συγκεντρώνονται αλλά και να έχουν γρήγορα αντανακλαστικά.