Στην δραστηριότητα αυτή, βασικός σκοπός αποτελεί να γνωρίσουν τα παιδιά σταδιακά το σκάκι, αλλά και τους κανόνες του. Το σκάκι στοχεύει στην ενεργοποίηση της κριτικής και λογικομαθηματικής σκέψης, στην προαγωγή της δημιουργικής φαντασίας και στην ανάπτυξη της διαρκείας συγκέντρωσης και αυτοσυγκέντρωσης του παιδιού.