Ακολουθώντας τον όρο «πρακτικό βίο» εννοούμε όλες τις καθημερινές συνήθειες, εργασίες και δράσεις που πραγματοποιούν στην ζωή τους οι ενήλικες. Για την Montessori η πραγματικότητα, δηλαδή η καθημερινότητα των γονέων μέσα στο σπίτι (π.χ. η μαγειρική, το συμμάζεμα, η καθαριότητα, η φροντίδα φυτών, το στρώσιμο του τραπεζιού, το πλύσιμο των πιάτων, το στρώσιμο του κρεβατιού κ.α.), είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη των παιδιών νεαρής ηλικίας και θεωρεί πολύ σημαντικό να μην αποκόβουμε τα παιδιά από αυτήν, αλλά αντίθετα, να τα ενσωματώνουμε πλήρως.