Το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό είναι πιστοποιημένο στις πρώτες βοήθειες.