Η yoga αποτελεί για το παιδί έναν διασκεδαστικό τρόπο ανάπτυξης ποικίλων σημαντικών δεξιοτήτων (σωματική, συναισθηματική & νοητική ανάπτυξη του παιδιού) σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Έτσι κι εμείς, στην δραστηριότητα αυτή δεν έχουμε στόχο να κάνουμε τις στάσεις της yoga τέλεια ή καλύτερο από τον άλλον, αλλά το να μάθουμε να εκφραζόμαστε δημιουργικά, ακούγοντας το σώμα μας και ο ένας τον άλλον.