Τις Παρασκευές χαλαρώνουμε βλέποντας παιδικές και οικογενειακές ταινίες, που μας διασκεδάζουν, μας χαλαρώνουν, μας εμπνέουν αλλά ταυτόχρονα μας βοηθούν και στο να αναπτύσσεται το λεξιλόγιο μας.