Τα παιδιά με την τοξοβολία αναπτύσσουν ικανότητες συγκέντρωσης, ακρίβειας και υπομονής. Η τοξοβολογία είναι πηγή αυτοπεποίθησης, βοηθά τη στάση και τη θέση του σώματος., βοηθά στην ανάπτυξη, διδάσκει ήθος.